arama

Varlık barışı yürürlüğe girdi; Parasını Türkiye ‘ ye getirene sorgu sual yok !

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • 1 Yıldız
    Loading...

44444

Parasını banka üzerinden ya da banknot olarak getirenlere hiçbir soru sorulmayacak. Getirilen paradan da hiçbir vergi, ceza, harç alınmayacak.Yeni Varlık Barışı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yurt dışındaki para ve diğer kıymetleri Türkiye’ye çekmeyi hedefleyen düzenlemeye göre, Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde bulunulamayacak. Varlıkların ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek. Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye’deki herhangi bir banka hesabına transfer edebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirebilecek.Yeni “Varlık Barışı”, sadece yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor. 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye girecek varlıkları kapsayan düzenleme, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için geçerli olacak. Düzenleme 31 Aralık’tan sonra 6 ay daha uzatılabilecek. emlak gibi taşınmazların satışından elde edilen gelir de kanun kapsamında. Yurt dışında hisse senedi neması elde edenler, kira kazancı elde edenler, elinde altın bulunduranlar, bankalara başvurarak Türkiye sistemine geçebilecek.Yurt dışından getirilen TL cinsinden para nominal değeriyle, altın rayiç bedeliyle, döviz Merkez Bankası döviz alış kuruyla, hisse senedi borsa rayiciyle ya da düz rayiciyle değerlendirilecek. Tahvil, bono, eurobond gibi araçlar, varsa borsa rayiciyle, düz rayiç bedeliyle ya da alış bedeliyle yurda sokulacak. Yatırım fonu katılma belgeleri kapanış fiyatıyla, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi araçlar da borsa rayici ve diğer değerlemelerle kabul edilebilecek.

Varlıklarını yurt dışından getiren kişi ve şirketler, bunları bankaya yatırabilecek ya da başka şekilde serbestçe tasarruf edebilecek. Türkiye’ye getirilen varlıkların ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek. “Hiçbir şekilde” vergi incelemesine tabi olmayacak olan girişler, vergi cezasına da konu edilemeyecek. Para ve kıymet girişleriyle ilgili bilgiler, “mahremiyet” kapsamında değerlendirilecek.Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurt dışında hangi şekilde tasarruf edildiğine ilişkin inceleme ve araştırma yapılmayacak, bu dönemlere ait belge istenmeyecek. 19 Ağustos 2016 tarihinden sonra düzenlenmiş vekalet olmak kaydıyla, vekaletle de para ve varlık getirilebilecek. Getirilen varlıklar, geçmişe dönük de dahil olmak üzere her türlü incelemeden muaf olacak.

Bankalar, Varlık Barışı başvurularını kabul etmek zorunda. Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirebilecek. Banka veya aracı kurumlara bildirim, para ve kıymetlerin sisteme kabulü için yeterli olacak. Gümrük üzerinden de varlık bildirimi yapılabilecek. Bildirimlerde form doldurulacak. Menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarının bildirimi için yurt dışından alınacak ekstre, makbuz gibi belgeler de kabul edilecek. Bankalar bu belgeleri teyit etmek zorunda değil. Elçiliklerden de bu belgeler konusunda onay alınmayacak.Şirketler de mali varlıklarını yurt dışından Türkiye’ye getirebilecek. Ancak bu durumda, şirket karar örneği ya da vekalet istenecek.Şirketlerden de herhangi bir kaynak sorgulaması yapılmayacak. Şirket temsilcileri, ortakları ve vekilleri para girişi nedeniyle vergi incelemesi, araştırma, soruşturma veya cezaya tabi tutulamayacak.Para getiren şirketin yurt dışında da, Türkiye’de de ne iş yaptığını bakılmayacak. MASAK, getirilen paraları araştırmayacak.