arama

Tefeciliğe ek önlemler geliyor !

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • 1 Yıldız
    Loading...

yu5tuy

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankalar tarafından, mal ve hizmet satışı yapan iş yerlerine tahsis edilen POS cihazları ile banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle gerçekleştirilen muvazaalı işlemlerin (fiktif işlem) önlenmesi amacıyla mesleki tanzim kararı alındığını bildirdi.Karara göre bankalar, fiktif işlem bildirimini takiben en geç 7 gün içinde ilgili işyerleri ile olan sözleşmesel ilişkilerini fesih ihbarında bulunmakla yükümlü olacak.TBB açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) uygun görüşü alınan, TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) kararlarına göre tanımlanan şartlardan herhangi birinin oluşması durumunda fiktif işlem gerçekleştirmiş sayılacağı belirtilen açıklamada, şartlar şu şekilde sıralandı:

“Bu konuda kesinleşmiş bir yargı kararının bulunması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir idari kararın varlığı, TBB ve TKBB Fiktif İşlem Değerlendirme Komitesi tarafından tespit edilecek işlemler.”
Açıklamada bankaların yükümlülüklerine ilişkin ise şunlar aktarıldı:
“Bankalar, fiktif işlem bildirimini takiben en geç 7 gün içinde ilgili işyerleri ile olan sözleşmesel ilişkilerini fesih ihbarında bulunarak sona erdirmek ve bu işyerlerine tahsis ettikleri POS terminallerini aynı süre içerisinde işleme kapatmak, ayrıca bu üye işyerleriyle bir yıl süre ile üye işyeri anlaşması yapmamak, anılan eylemin fiktif işlem kararı tarihinden itibaren beş yıl içinde tekrarlanması halinde yukarıda belirtilen bir yıllık süreyi üç yıl olarak uygulamak ile yükümlü olacaklardır.”